Kinesiska ordspråk från Liljevalch

Jag vill ej försaka min porslinsskål mot hans lerfat.
(Yttrat i föraktlig mening).

Den som strävar med möda skall äta med nöje.

Inga vargar utanföre och inga doktorer innanföre.
(Att vara fri från sjukdom och skulder).

Medgörlighet är en huslig juvel.

En oljekruka duger ej för annat än olja.
(Skomakare bli vid din läst.)

Välvilja förbinder mera än ett lån.

Låtna penningar förkorta tiden; arbete för andras nytta gör den lång.

Mandarin-vänskap gör en fattig; köpmansvänskap rik.

Allt  vad fisken dricker går ut genom gälen.
(Penningar förslösas så fort de komma.)

Om familjerna hava inga söner som ägnat sig åt studier, varifrån skall då folkets
styresmän komma?
(Nödvändigheten av en allmän uppfostran.)

Den som ej ibland kan låta bli att höra, är oförmögen att styra.

Rätt bör föredragas för släktskap.

En hustru kan icke svara för något brott; ansvaret vilar på mannen.

Bien hava sina kungar och ministrar; och myrorna hava sina sociala förhållanden.

Föräldraömhet bevisas bäst därigenom, att lära barnen arbetsamhet och självförsakelse.

Något läres varje gång en bok öppnas.

Ju mera talanger övas, desto mer utvecklas de.

Då lagarna icke tillämpas även på den Kejserliga släkten,
så bliva de ej åtlydde av folket.

Mera Kinesiska
 

[Home]
[Japanska ordspråk]
[Kinesiska ordspråk]
[Koreanska ordspråk]
[Turkiska ordspråk]
[Afghanska ordspråk]

 

.