Bibliska ordspråk

Gå till myran, du lätting! se hur han gör och bli vis.

Var dag har nog av sin plåga.

Ingenting nytt under solen.
 
Man ska inte kasta pärlor för svin.

Det som har gjorts krokigt kan inte göras rakt.
och det som saknas kan omöjligen räknas.

Dårarna har sitt hjärta i munnen, men de vise har sin mun i hjärtat.

Även dåren tros vis om han tiger och klok den som sluter sin mun.

Han kom i elfte timmen.

Man  skall inte sätta ljus under skäppan.(korgen)

Ett land som flyter av mjölk och honung.

Till och med vänner skyr fattig man, men rik är älskad av många.

Alla floder löpa i havet, men havet blir aldrig fullt.

Flink hand gör herre, slapp hand gör träl.

Tron kan försätta berg.

Mycket folk är kungens prakt, knappt om män är furstars fall

Det är onödigt att lägga ut garnet inför alla fåglars ögon.

Mera från Biblen
 

[Home]
[Från olika länder]
[Peter Låles ordspråk]
[Bibliska ordspråk]
[Latinska ordspråk]
[Tema kärlek]
[Ordspråk om insekter]
[Ordspråk om katter]

 

.