Peter Låles ordspråk

Det är förarligt att drunkna på torra land.
Att ge en dåre goda råd är som att slå vatten på en gås.
En förförd dotter är bättre en hängd son.
Stor fara ger frimodigt tal.
Far och mor är bra men Gud är bättre.
Fattig man ska inte ha vacker hustru och fet oxe.
Ingen är så rik, att han inte vill ha mer.
Man skall se mellan fingrarna ibland.
 

Bättre fly än illa fäkta.
Man fångar inte stora fiskar på grunt vatten.
Hungrig fluga biter alltid värst.
Dålig fågel som kackar i eget bo.
Den, som har fläsk och mjöl , han får säkert kamrater.
Var fågel sjunger efter sin näbb.
Allt som föds ska också dö.
Ungdom och vishet följs inte åt.

Mera Peter Låle
 

[Home]
[Från olika länder]
[Peter Låles ordspråk]
[Bibliska ordspråk]
[Latinska ordspråk]
[Tema kärlek]
[Ordspråk om insekter]
[Ordspråk om katter]

 

.