Alltför klok är största tok ordspråk

Alla vilja att yxan skall gå, men ingen vill hålla
i skaftet.
Alla vilja hava narren, men ingen vill föda honom.
Alla vilja luta åt den sidan lasset välter.
Alla vilja vara gamla, men ingen vill heta det.
Alla vilja vara herrar, men ingen vill bära säcken.
Alla vilja över der gärdesgården är lägst.
Alla äro barn i början.
Alle mans vän är ofta var mans narr.
Allestädes framme, sällan välkommen.

Allestädes framme är ofta näsbränna.
Allmogen är ett djur med många huvuden.
Allmosa minskar inte, kyrkogång hindrar inte.
Allmän nytta, allmän skada.
Allom är förbjudet att bryta,
men ingen att bättra sig.
Allt har haft en begynnelse, utom Gud.
Allt vatten vill i hafvet.
Alltför dristiga får bli uppätna af ulfven.
Alltför höflig liknar narren.
Alltför klok är största tok.
Alltför mycken frihet alstrar sjelfsvåld.

Mera på A>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.