Andras exempel ursäkta inga synder.

Andra tider, andra seder.
Andra år, andra hår.
Andras exempel ursäkta inga synder.
Andras fel göra ingen lag.
Andras fel mäta, sitt eget förgäta.
Andras skada glömmes snart.
Andras skada är ofta den bästa läromästaren.
Anse var dag som den sista.
Antingen med eller mot.
Antingen skalken sitter eller står,
är han i dag  god som i går.

Antingen skall det vara ösapösa, eller skall det nörpasnörpa
nu för tiden, sa' gamla mormor.
Antingen ägg eller ungar.
Apan håller sina ungar för de vackraste,
och sitt tal för det klokaste.
April våt och Maj kall fyller bondens lador all.
Arbeta medan du är ung; det gagnar när du gammal och tung.
Arbeta som du skulle leva evigt; lev som du dö i morgon.
Arbetaren är sin lön värd.

Mera på A>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.