Anvisning är ingen betalning ordspråk

Arbete fördriver laster.
Arbete gör sömnen ljuv.
Arbete och möda ger daglig spis och föda.
Arbete är halv hälsa.
Arg hund och racka ha inte mycken lust att tacka.
Arga hundar får  rivet skinn.
Arga hundar äro goda väktare.
Arm brann, som man måste bära vatten uti.
Arm häst, som ej orkar bära sin sadel.
Arm högfärd, skrävla och svälta.

Arm och rik gör döden lik.
Arm råtta, som ej vet mer än ett hål.
Arm tiggare, som ej kan gå ett hus förbi.
Arm tröst, att också andra halva felat.
Armod botar högmod.
Armod går till fots.
Armod gör döden söt.
Armod gör mannen blödig.
Armod har bragt mången
till galgen.
Armod lär er arbete.

Mera på A
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.