Att försvara sitt fel är att fela ånyo.

Armod är konstens styvmor.
Armt skämt, som inte har något allvar med sig.
Art följer art.
As lockar örnen ut.
Att alltid vinna gör misstänkt.
Att fela är mänskligt, gudomligt att förlåta.
Att fånga räv med räv, därtill krävs klokhet.
Att föga begära är reda penningar,
att föga köpa är en god årlig inkomst.

Att försvara sitt fel är att fela ånyo.
Att ge dårar råd är detsamma som att slå vatten på gåsen.
Att inte hinna fram till målet och löpa detsamma förbi kommer på ett ut.
Att inte äta så mycket man orkar,
medför ingen ånger.
Att läsa och inte förstå är att plöja och inte så.
Att taga en rik hustru, är att mista sin frihet.
Att tala utan att tänka, är att skjuta utan att sikta.
Att vara grann kostar pinad skinn
Att undvika förtal,
är större konst än att vinna beröm.

Slut på A
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.