Av skadan blir man vis, men inte rik

Av många hugg blir yxan slö.
Av nöd göres ofta en dygd.
Av skadan blir man vis, men inte rik.
Av skåda växer kärlek.
Av små fiskar blir gäddan stor.
Av sött vin blir sur ättika.
Av tidigt hat blir sen kärlek.
Av två onda ting bör man välja det minsta.
Av uggle-ätt kommer uggle-ungar.
Avsides bor också folk.

Avsides i ro är bäst att bo.
Aftonen kröner morgonen.
Avunden fräter var hon bor.
Avunden är ärans följeslagare.
Agan är god, när måtta är med.
Akta dig för den om vilken ingen talar väl.
Akta dig för det slags kattor,
som smeka fram och klösa bak.
Akta dig för fiendegåvor.
Akta dig för hunden, skuggan bits inte.
Akta dig för ond görning, lögn får snart vändning.
Aldrig gott köp i dålig vara.

Mera på A

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.