Den råd lyder är vis ordspråk

Den kommer tids nog, som skall hängas vid ljus.  
Den känner ej det söta, som aldrig smakat det sura.
Den lag stiftar, äger och lag tyda.
Den lata har alltid helgdag.
Den litet sår, han litet får.
Den lyckan flyr, honom följer hon efter; den henne
söker, för honom flyr hon undan.
Den lyckan råkar, blir sovande rik.
Den man gärna umgås med, dens seder lär man.
Den med ett blir sedder, blir med tio tedder.
Den med ulven äter, får med ulven tjuta.
Den mer vill tära, än han kan nära, får armod till lön.
Den mycket kan göra, får mycket att röra.
Den mycket vill veta, får mycket arbeta.
Den många frukta, måste själv rädas för många.
 

Den måste bittida upp, som skall göra alla till lags.
Den nyckel som ständigt är i bruk, är alltid blank.
Den något gott har Lärt, blir mycket gott beskärt.
Den något lärt och något kan, han tar sig alltid fram.
Den något spar, han något har.
Den något vill lära, kommer till ära.
Den ordentlige betalaren är herre över andras pung.
Den passar, som ingen trumf har.
Den rike har många fränder.
Den rike är allestädes hemma.
Den rike äter vad han vilt, den fattige vad han har.
Den råd lyder är vis.
Den räddaste slår först.
Den sak söker, skall namn nämna.

Mera på D>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.