Den som går i borgen, går i sorgen

Den som föder hönan, bör och ha äggen.
Den som föder sig av träta, arbetar på djävulens verkstad.
Den som följer hopen, har många stallbröder.
Den som försmår det lilla, får intet af det stora.
Den som först kommer till kvarnen, får först mala.
Den som försummar tiden, blir försummad af tiden.
Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.
Den som ger av givet, ler Gud åt.
Den som ger silver och guld. honom bliver kvinnan huld.
Den som ger tills han tigger, bör ha stryk tills han ligger.
Den som gärna vill röra i andras grytor,
sveder ofta sin egen gråt.
Den som gärna vill slåss, får alltid något att plåstra.
Den som glömmer att slå knut på tråden,
gör månget styng förgäves.
 

Den som gräver grop åt andra, faller själv däruti.
Den som går för vars mans dörr och säger sanning
får en sönderslagen panna.
Den som går i borgen, går i sorgen.
Den som går långsamt, går säkert.
Den som gör allt vad honom behagar,
måste ofta lida vad honom icke behagar.
Den som gör vad han kan, gör lika mycket som
påven i Rom.
Den som gör sig själv till får, bliver av vargar
uppäten.
Den som har biskopen till morbror, kommer lätt
fram i världen.
Den som har en stor mun, bör ha en stark rygg.
Den som har en styvmor har också en styffar.
Den som har en vacker syster, får nog en svåger.
Den som har korset i handen, signar sig först själv

Mera på D>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.