Den sällan felar, blir snart förlåten

Den som är slagen till en slant, blir aldrig en dukat.
Den som är tokig, byker pälsen.
Den som är van att ljuga, kan man ej heller tro,
när han talar sanning.
Den som är väl död, har och väl levat.
Den sorgen älskar, får alltid något att kvida över.
Den spelar ej illa, som vinner sin insats.
Den spiken drog, sa' timmerman' när han stoppa"
honom i fickan.
Den styver man sparar, är lika så god som den man förtjänar.
Den största seger någon kan vinna, är segern över sig själv.
Den svälter inte, som dyrt köper.
 

Den sällan felar, blir snart förlåten.
Den tid vinner, vinner allt.
Den trätan »mitt och ditt» har skiljt mången ifrån sitt.
Den uppgående solen vördas mer, än den nedgående.
Den vidt far, blir mycket var.
Den vår Herre giver ett ämbete, giver han ock förmåga därtill
Den vår Herre vill förgöra, honom slår han med blindhet.
Den vår Herre vill väl, honom står ej heller Sankt Per emot.
Den väl sitter, han sitter, om han kan.
Den väl smörjer, han åker lätt.
Den väntar aldrig för länge, som väntar på något gott.
Den åker inte illa, som vända kan.
Den är inte fattig, som rår om sitt.
Den är inte galen, som rädes för det onda.
Den är inte värd det söta, som aldrig smakat d« sura.
Den är rik, som ingen skuld har.

Mera på D
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.