Den som stulit en gång, är en tjuv

Den som släpper tygeln, blir snart kastad ur sadeln.
Den som sova vill, drager sparlakanen till.
Den som sover med hundar, stiger upp med loppor.
Den som sparar riset, älskar ej barnet.
Den som strider med lögnens vapen,
har en sjuk sak att försvara.
Den som stulit en gång, är en tjuv.
Den som sår orättvisa, får skörda hat och hämnd.
Den som sår ärter på landsvägen
får ej många skidor in i ladan.
Den som säger allt vad han vet,
han lärer ock säga vad han inte vet.
Den som säger allt vad han vill, får ofta höra vad han inte vill.
Den som söker, han finner.
 

Den som tager barnet vid handen, tager modern vid hjärtat.
Den som tager en änka, får bord och bänka',
men mycket att tänka
Den som tager gåvor, säljer sin frihet.
Den som tager herrar till stalldrängar,
får brutna hästar och söndriga sadlar.
Den som tager köttet, får ock taga benen.
Den som tager trollet för guldet, behåller trollet,
när borta är guldet
Den som tagit hin i båten, får ock föra honom i land.
Den som tiger, förtalar sig ej.
Den som tiger, han samtycker.
Den som tingar spelmannen, skall ock betala honom. .
Den som tjänar på nåder, han lönas med barmhärtighet.
Den som träter med matmodern, finner det igen på fatet.

Mera på D>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.