Den som vågar, han vinner

Den som tvivlar att Gud är, kan även tvivla om solen finnes.
Den som tål det onda, främjar det ock.
Den som utsår dygd, han uppskär ett gott namn.
Den som vill bedja ulven, bör ta hunden till hjälp.
Den som vill ägna sig av elden, får även hålla röken till godo.
Den som vill hava dottern, 'får hålla sig väl med moden.
Den som vill hava en stut att predika,
får vara nöjd om han kan lära honom böla.
Den som vill hava kärnan, måste först bita nöten.
Den som vill hava ägg, får tåla att hönsen kackla.
Den som vill hava äggen, får ej döda hönan.
Den som vill jaga andra, måste ock sjelf löpa.
Den som vill kyssa barn, får gå till vaggan.
Den som vill köpa allt vad han ser, får sälja allt vad han äger.
Den som vill köpa korven av hunden, måste ge fläsk igen.
 

Den som vill köpslå utan penningar,
bör gå på det torget, där intet är folk
Den som vill leva länge och väl,
han äta och dricka med mått och skäl.
Den som vill ljuga, bör hava gott minne.
Den som vill lära andra, bör och själv något veta.
Den som vill plåga en bonde, han tager en bonde där till.
Den som vill trivas med vargar, bör hava björnklor
Den som vill smeta igen alla munnar, skall ha mycket klister.
Den som vill vinna intet, bör begära för mycket.
Den som vinet drack, må även tömma dräggen.
Den som vrede kan styra, vinner en fiende.
Den som är domare mellan två vänner, mister den ena.
Den som är född att stjäla, är också född att hängas

Mera på D
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.