Där mycket är, dit vill alltid mer

Dens bröd man äter, dens visa man kväder.
Der bästa vinet växer, dricker man det sämsta
Der det finns duvor, finnas också hökar.
Der det finns en vacker värdinna, är ölet gott.
Der det finns getter i huset, är bocken på taket.
Der du intet sått, får du intet skörda.
Der duvor finnas, flyga duvor till.
Der en vilja finnes, finnes ock alltid en väg.
Der geten är bunden, gnager hon
Der gror, varest hägnas.
Der hjärterum är, der är ock husrum.
Der hustrun siden och sammet bär,der elden i Spiseln snart slocknad är.
 

Der ingen åklagare är, finnes heller ingen domare.
Der intet finnes, har kejsaren förlorat sin rätt.
Der intet är att taga, behöver man ej rädas för plundring.
Der kärleken slutar, tager hatet vid.
Der lag brister, ligger freden sjuk.
Der lag slutar, bör heder möta.
Der lystnaden befaller, får plånboken betala.
Der misstankar träder in, går kärleken ut.
Der mycket tages, ses många hål.
Der mycket är, dit vill alltid mer.
Der träd huggas, falla alltid spånor.
Der trädet faller, bliver det liggande.
Der tukt är, der är ära.
Der vettet brister, tager lyckan vid.
Der åtalen är, dit samlas ock örnarna.
Der äro ej många hemma, när bonden går själv vall.

Mera på D>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.