Där vinet går in, går vettet ut

Der av hjärtat är fullt, talar munnen.
Der under ligger en hund begraven.
Det anstår en illa att döma andra, då man är skyldig sjelf.
Det bekommer inte åsnan väl, att vara lejonets stallbroder.
Det blir ej alla präster, som gå i skolan.
Det blir ej frukt efter varje blomma.
Det dig inte bränner, behöver du ej blåsa på.
Det drucken gör, får nykter betala.
Det drunknar flere i öl och vin om året, än i vatten.
Det duger ej att sätta bocken till trädgårdsmästare.
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Det elfte budet heter: »Du skall inte låta dig förbluffa.»
Det ena du vill, det andra du skall.
Det ena först och det andra sedan.
 

Det ena goda förskjuter inte det andra.
Det ena kolet glödgar det andra.
Det ena skall man göra, och det andra därför icke låta.
Det ena stålet vässar det andra.
Det ena svärdet håller det andra i skidan.
Det ena är mot det andra som dag och natt.
Det feta vill gärna flyta ovanpå.
Det finnes en kyrka i varje mans bröst.
Det finnes flera brokiga hundar än prästens.
Det finnes mycket i himmelen och på jorden,
var, om skolmästaren ingenting vet.
Det fordras en stark rygg att bära goda dagar.
Det fordras ett starkt lås att hålla inne en orättfärdig penning.
Det gagnar föga att kon mjölkar mycket, när hon själv sparkar omkull byttan.

Mera på D>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.