Det går ur hand och i mun

Det goda är aldrig för mycket.
Det goda är ej nytt, och det nya är ej alltid gott.
Det godas underlåtande är det ondas fullgörande.
Det går an med mindre käpp än en såstång.
Det går dock som Gud vill.
Det går ej så i sju år, som i sju dagar.
Det går många önskningar i en säck.
Det går ur hand och i mun.
Det gör intet att hunden skäller, blott han ej bits.
Det hade jag inte trott,
sade bonden när han vältade med vagnen.
Det haver sig inte så lätt att tämja tjurar som andra nöt.
Det har varit i säck, förrän det kom i påse.
 

Det hushåll är ej utan kval, där hanen kacklar och hönan gal.
Det hör mer till att plöja, än att ropa: ho!
Det hör till min tur, sa' han som tappa galoscherna.
Det kommer igen, när det fått gå sina varv.
Det kostar ej mycket att ge ett gott ord.
Det kostar möda att lära, men skaffar nöje och ära.
Det leder till intet gagn att göra sin granne skada.
Det lider, medan det skrider.
Det lilla är det storas begynnelse.
Det lönar inte mödan att leta efter korven i hundkojan.
Det lönar inte mödan att lugga den skallige.
Det man ej kan få, är bäst att vända hågen ifrån.
Det man gärna höres, tror man snart.
Det man äter ur grytan, får man inte på fatet.
Det njugge ger, må raggen tigga.
Det orätt fås, med sorg förgås

Mera på D
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.