Dygd finnes även hos olärt folk Ordspråk

Drucken man gör ingenting rätt,
utom då han lägger sig i rännstenen.
Drucken man ser sju för tu.
Drucken man talar, vad nykter tänker.
Drucken mans glädje är nykter mans sorg.
Drucken mun talar av hjärtats grund
Drucken vis är nykter galen.
Dryckenskap är egenvillig dårskap.
Dryckenskap är ungdoms fall
Drömmar äro strömmar.
Duvan måste ha en hök och grodan en stork.
Duglighet är bättre än förord.
Dum räv, som löper i saxen vid solsken.
 

Dygd finnes även hos olärt folk.
Dygd föder dygd.
Dygd håller sämja.
Dygd och goda seder gå inte i arv.
Dygd och högfärd sämjas ej under samma tak.
Dygd och odygd äro närmaste grannar.
Dygd växer inte på träd.
Dygden älskar ett rent härbärge.
Dygderik är mer än rik.
Dygdesam kvinna pryder sitt hus.
Dygdig kvinna är mannens långa liv
Dyr den ära, som slutar med skada.
Dyr hälsa, som skall tagas på apoteket.
Dyr klenod är lustig ögonfägnad.
Dyr mat har bästa smak.
Dyra håvor gömmas väl.
Dyrköpt vett är bästa vett.

Mera på D
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.