Eget beröm luktar illa

Egennytta är en bottenlös bytta.
Egennyttan vill gärna ha första dansen.
Egennyttig är ingen nyttig.
Eget beröm luktar illa.
Eget näste hålls för det bäste.
Eget råd är ej att lita på.
Eget samvete är mer än tusende tungor
Elak hand som ej vill värja huvudet.
Elak hustru som själv äter gulan av ägget och giver mannen vitan.
 

Elak höna som värper ägg åt andra.
Elak stallbroder som äter upp allt ensam,
Elakt budskap kommer alltid tids nog.
Eld släckes inte med eld.
Elden börjas med gnistor.
Elden är god, när den ej rår sig själv.
Emot en järnskodd häl sätt fram en udd av stål.
En ann' kan vara så god som en ann'.
En annan gång är en skälm.
En apa kan komma många att glo och gapa.

Mera på E
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.