En svala gör ingen sommar

En ringa misstanka kan spilla ett gott rykte.
En sak som äges av alla, värderas föga.
En sjudande gryta stillas med litet kallt vatten.
En skabbig häst äter lika mycket som en god.
En sprucken tallrik kan ibland räcka lika länge som en hel.
En sträng borgenär är ofta en slät gäldenär.
En stund försummad gör ofta ett års dröjsmål.
En svala gör ingen sommar.
En tom tiggarpåse är tyngre att bära än en- full.
En trogen tjänare är en stor skatt i huset.
 

En trogen vän kan icke så snart fås som mistas.
En trogen vän är en levande skatt.
En trätgirig präst, en jungfru utan blygsamhet
och en blomma i mars,
taga en snöplig ända.
En tålig man är bättre än en stark.
En ung kan dö, en gammal måste dö.
En vis man har tungan i hjärtat, en dåre har hjärtat på tungan.
En åsna med en guldsäck vinner fasta städer.
En älskad vän är ens egen avbild.
Enda dotter mognar snart.

Mera på E
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.