Ett glad hjärta gör ett blitt ansikte.

Enda kakan och enda skjortan äro svåra att spara.
Enda ögat är alltid ömt.
Enfaldig som en sju års rävunge.
Enighet ger styrka.
Erfarenheten är en god tjänare.
Ett blått öga för en god vän gör ingenting.
Ett exempel gör ingen regel.
Ett glad hjärta gör ett blitt ansikte
Ett gott mod är bättre än penningar.
Ett gott rykte är bättre än guld.
Ett gott råd är ej betalt med penningar.
 

Ett gott samvete är den bästa huvudkudde.
Ett »i dag» är mera, än två »i morgon».
Ett litet moln kan och giva regn.
Ett litet moln kan skyla både sol och måne.
Ett litet smolk kan fördärva ett gott öga.
Ett mjukt svar stillar vrede.
Ett ord före är mera värt än två efteråt.
Ett pund fjäder väger lika mycket som ett pund bly.
Ett kvinna förstånd är bättre än ett centner lärdom.
Ett skabbigt får smittar hela hjorden.
Ett utfluget ord kommer aldrig åter.
Exempel äro bättre än föreställningar

Slut på E
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.