Främmande sorger göra fåfängt

Fromhet misstänker ingen.
Fromhet är intet arvegods.
Fromt folk har ock sin galla.
Fromt folk måste alltid betala lärpenningar.
Fromt folk är tunnsått.
Frukta Gud gör landet tryggt.
Frukta Gud och följ landsvägen.
Frukta Gud är fred och hälsa.
Fruktan gör livet bittert.
 

Fruktan hindrar rådslag.
Fruktan mäter med rundlig aln.
Fruktan ökar faran.
Frukten brås på stammen.
Fråga min broder, om jag är en tjuv.
Fråga och lära gör mångens ära.
Frågan är fri.
Främmande löss bita värst
Fröjd af onda är kval med ändan.
Fula skinn kunna skylas under vackra klutar.
Full mage studerar ej väl.

Mera på F
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.