God diet gör fager och fet

Girighet är ett bottenlöst fat.
Glatt sällskap 'gör vägen kort.
Glasögon, träben och löständer äro lika goda vin
Glädjen och sorgen följas gärna åt.
Gläds icke åt din nästas ofärd.
God dryck fördärvas i smutsigt kärl.
God kniv är snart slipad.
God lydare blir god bjudare.
God rykt är hästens halva foder.
God tjänare är sin lön värd.
behöver inte vara rädd att begära ut sin lön.
 

God tro lönas med otro.
God tupp blir sällan fet
God vara säljer sig själv.
God vilja drar lasset till byn.
God visa bör man inte sjunga till slut.
God värd frågar inte »om gästen vill.»
Goda barn aga sig själva.

Mera på G
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.