Gott namn är bästa arv

Goda varor få alltid köpare.
Goda verktyg göra arbetet lätt.
Goda vänner komma bäst objudne.
Goda vänner se icke efter många rätter. ,
Goda vänner är rikedom nog.
Goda vänners fel må man märka, men ej lasta. ;
Goda vänners kiv är ny vänskap.
Gott att ha en vän i viken.
 

Gott att plöja med andras kalvar.
Gott att sitta i vassen och skära pipor.
Gott att vara fogde, när ingen räkenskap fordras.
Gott folk är gott att göra med.
Gott göres sällan med godo.
God lag gör kort dag.
Gott mjöl har och sina sidor.
Gott samvete är daglig fägnad.
Gott sinnelag samlar honung från varje blomma.
Gott tilltal får gott gensvar.

Mera på G
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.