Guld prövas i glöd och vän i nöd

Gott vett vill ha gott bruk.
Gott är det röda guld, en kaka bröd är ännu bättre.
Grann klädsel mördar tiden.
Gris grymtar som gammalt svin.
Grunda bäckar göra mycket buller av sig.
Grundsatser äro mer än regler.
Grus är grus, om det också vore från Jerusalems murar.
Gråa hår äro dödens blomster.
Gråa hår äro ålderdoms prydnad.
 

Gråt minskar sorgen.
Gråtande barn gör sjungande amma.
Gud bevara mig för mina vänner;
för mina fiender aktar jag mig själv.
Gud giver alla mat, som han givit mun.
Gud giver allom nog, men har dock ej själv mindre för det.
Gud hjälp oss alla tretton, sa' krukmakaren när han
föll och slog sönder sina tolv krukor.
Guds barmhärtighet bor mitt i världen.
Guds rådkammare finnes ingen nyckel till.

Mera på G
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.