Guldet prövar mannen

Guds välsignelse gör rik utan möda.
Guds välsignelse växer som gräset.
Gudsfruktan är grunden till alla dygder.
Guldet gör ofta domaren blind.
Guldet prövar mannen.
Guldnyckeln läser upp alla lås.
Gunst gör en mild dom.
Gyldene betsel förbättrar inte hästen.
Gåvor göra munkar andäktiga, fiender vänliga ock alla villiga
Gåvor och gengåvor vara längst.

Gårdshund är elak hund.
Gåsen går så länge i köket tills hon fastnar vid spettet.
Gästabud är läkarens skörd.
Gömt är icke glömt.
Gömma guld under getrumpan; d. v. s. att förtro en hemlighet åt den, som icke kan tiga.
Gör din ovän gott, och bed Gud att han ej lönar dig det.
Gör din sak väl nog, så gör du den fort nog.
Gör rätt och räds för ingen.
Göra nitton gånger väl, men den tjugonde illa,får skam för alltsammans.

Slut på G
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.