Hård nöt vill ha skarpa tänder.

Håll med Gud, så håller Gud med dig.
Håll medelvägen, så skall medelvägen uppehålla dig.
Hålle den, som hålla kan.
Håna ihte den som lyckan är vrång.
Hår och skada vexa hvarje dag.
Hård nöt vill hafva skarpa tänder.
Hårdt mot hårdt, sa' käringen, föll mot hälleberget.
Håren ombytas med åren.
Häftig man fattas aldrig förargelse.
Hämnden är den enda skuld som ej bör betalas.
Hög lycka bör ega djup grund.
Höga gåfvor, kort lif.

Höga herrar, djupa tankar.
Höga träd blåsa snarast omkull.
Högfärd störtar sig sjelf.
Högfärd är alla lasters drottning.
Högmod går för fall.
Högmod gör armod.
Högmod kostar mera än hunger, törst och köld.
Högsta rätt är stundom högsta orätt.
Högt embete, svår räkenskap.
Högt på pall gör djupt fall.
Högt stånd vill ha förstånd.
Hönan lefver såväl af sitt krafs, som lejonet af  sitt rof.
Höra mycket och tala sparsamt är en hjeltedygd.
Höttar du, så slår jag.

Slut på H
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.