Hopp om bättring gör bördan lätt

Herrans fruktan är vishetens begynnelse.
Herrar och narrar ha fritt ord.
Herrebön är detsamma som befallning.
Herregunst är icke något arf.
Herrens pengar ligga bättre i undersåtens pungar än i hans skattkammare.
Herrskapsbarn bli ej alltid de bästa. Hitta och tiga dermed har tjufven i barmen.
Hjelp dig sjelf, så hjelper dig Gud. Hjelp, så blir du hulpen.
(Jemf.: En glad gifvare älskar Gud).

Hjelpen är god utom i grötfatet.
Hjelper ej räfpelsen, måste lejonhuden stå bi.
Hjelplös hjelper Gud.
Hjertat är källan, tungan är rännilen.
Hoftrapporna äro alltid slippriga.
Hon är moder, som maten ger.
Hoppas när dig går som värst, frukta när dig går som bäst.
Hoppas och bida gör mången till narr.
(Jemf. Sal. Ordspr. 21: 25).
Hoppas så länge du lefver.
Hoppet bär konungakrona.

Mera på H>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.