Hungra och vänta gör mannen otålig

Hoppet dör sist.
Hoppet gör ett sött lidande.
Hos stora herrar skall man ej tala
utan att bli tillfrågad.
Hosta har hjelpt mången prest på predikstolen.
Hot dräper ingen.
Hufvudet är starkare än händerna.
Hugg äro behållna håfvor.
Hugger man ofvanom sig,
så falla spånorna i ögonen.
Hund är hund, om än han är aldrig så brokig.
 

Hundar och adelsmän stänga icke dörren efter sig.
Hundasår läkes med hundahår.
Hunden skäller på månen,
den går dock sin gilla gång.
Hunden springer för maten, haren för lifvet.
Hundra år orätt blir icke en timma rätt.
Hunger håller ingen fastlag.
Hungern drifver hunden i band.
Hungern gör maten söt.
Hungern är bästa kryddan.
Hungern är en elak rådgifvare.
Hungern är ett skarpt svärd.
Hungrig mage är den bästa kock.

Mera på H
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.