Husfred är husfröjd ordspråk

Hungrig mage är intet bröd för svart.
Hungrig åsna aktar ingen piska.
Hur svart är du? sade kitteln till grytan.
Husbondens öga gör hästen fet.
Husbondens öga gör mer än hans begge händer.
Husfred är husfröjd.
Hushyra och ränta hvila aldrig.
Hushåll utan hustru är lykta utan ljus.
Hushålla med limpan, så varar hon hela julen.
Huskors botas ej med tårar.
 

Hustru bör väljas med öronen, inte med ögonen.
Hustrun och ugnen tjena bäst i huset.
Hustrun äter när hon vill och hvad hon vill,
men bonden när han får och hvad han får.
Hvad du kan göra sjelf, lägg icke på andra.
Hvad förstår en bonde sig på gurksallat?
Hvad gagnar det att ha kistan full, om fan har nyckeln till henne Hvad gagnar mycket veta och intet göra?
Hvad gör inte tysken för penningar?
Hvad hjelper det att tvätta korpen, han blir ändå aldrig hvit?

Mera på H
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.