Hvar dag har sin plåga

Hvad hjelper noga räknadt, när man betalar illa?
Hvad man icke vet, gör ej heller förtret.
Hvad man undandrager för vår Herre,
det kommer alltid hin onde till godo
Hvad som gör oss det största bekymret här i tiden,
äro de olyckor och motgångar som ej inträffa.
Hvad som är skrifvet, det är skrifvet.
Hvad stort sker, det sker tyst.
Hvad suggan bryter, får grisen betala.
Hvad trenne veta, vet hela verlden.
Hvar dag för oss närmare mot den yttersta dagen.
Hvar dag har sin plåga.
Hvar och en blir salig på sin tro.
Hvar och en för sig, Gud för oss alla.
Hvar och en har sin smak.
Hvar och en har sitt kors att draga.
Hvar och en rosar sin vattvälling.
Hvar och en tycker sin väg vara den rätta.
Hvar och en älskar sitt, sa' kråkan om sina ungar.
Hvar och en är herre öfver sin stackare.
Hvar och en är sin egen lyckas smed.
Hvar skulle väl slefven vara, om ej i grytan.

Mera på H>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.