Varje fågel sjunger efter sin näbb

Hvardagsgrann är sällan grann.
Hvarhelst vår Herre har en kyrka, der bygger satan ett kapell.
Hvarifrån hjelpen kommer, så är den alltid god.
Hvarje by har sitt berg och hvarje berg har sitt troll.
Hvarje dag af vårt lif är ett blad i vår historia.
Hvarje fågel tycker om sin sång.
Hvarje kar står på sin botten.
Hvarje kropp följes af sin skugga.
Hvarje land är födelsebygd.
Hvarje läger hafva sina pipare.
 

Hvarje narr sätter värde på sin kåpa.
Hvarje sak bör ses från mer än en sida.
Hvarje tupp är herre på sin sophög.
Hvarje uggla håller sina ungar för de vackraste.
Hvarmed någon syndar, dermed blir han straffad.
Hvarom tvänne förlikas, dermed har den tredje intet att göra.
Hvars och ens vilja är ens himmelrike.
Hvem vill väl vara hund för ett bens skull!
Hvete är bättre än bröd.
Hvita hår; få år (qvar).
Hvita höns värpa också vindägg.
Håll det träd i ära, som du har skugga af.

Mera på H
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.