Ingen är för gammal att lära.

Ingen är för gammal att lära.
Ingen är herre till sjös.
Ingen är så döv som den som ej vill höra.
Ingen är så god kusk att han ej någon gång kan stjälpa.
Ingen är så lycklig att inte något fattas honom.
Ingen är så lång, att han ej behöver sträcka sig;
ingen så liten, att han ej behöver bocka sig.
Ingen är så stark, att han ej finner sin överman.
Ingen ört hjälper emot döden.
Ingenting bör ske med hast, utom att fånga loppor.
 

Ingenting duger oförsökt.
Ingenting förmår hindra kärleken.
Ingenting torkar hastigare än tårar.
Ingenting är besvärligt, när man gör det gärna.
Ingenting är så ringa, att det ej duger till något.
Intet göra är illa göra.
Intet ont som inte har något gott med sig.
Intet plåster finnes för, ett kränkt och sårat namn.
Intet större kors än huskors.
Intet svar är också svar.
Intet vin utan drägg.
Intet är beständigt under solen

Slut på i
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.