Ingen har ångrat att han ätit för litet

Ingen av råttorna vill hänga bjällran på katten.
Ingen allt, ingen intet.
Ingen barnlek, när gamla gumman dansar.
Ingen blir en god herde, förrän han fått allvarsamt att göra med ulfvarna.
Ingen blir en god sjöman, så länge han icke gått igenom några stormar.
Ingen by så liten att der ju ej finnes en smed.
Ingen dör arvingelös.
 

Ingen fader så arg, att han ej vill ha en from son.
Ingen fiende är så ringa, att han ej kan tillfoga någon skada.
Ingen får dömas ohörda.
Ingen föda utan möda.
Ingen födes mästare.
Ingen gråter i barnsäng, att hon kom för sent i brudsäng.
Ingen har så sällan gäster som gästgivaren.
Ingen häst är så god, att han ej kan snava.
Ingen kan passa bättre till klockare,  en avsatt präst.
Ingen kan springa över sin egen skugga.

Mera på i
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.