Ingen är profet i sitt eget land.

Ingen kan tjäna två herrar.
Ingen kan vara alla till lags.
Ingen munkkåpa så helig, att inte fan kan kryp  in i den.
Ingen regel utan undantag.
Ingen ros utan törnen.
Ingen rättighet utan skyldighet
Ingen rök utan eld.
Ingen skam att lära.
Ingen sorg utan syster.
 

Ingen större skam än den att ej vilja lära.
Ingen svårighet för den att vinna befordran, som har
biskopen till morbror.
Ingen söker en annan bakpå ugnen, som ej själv varit där förut
Ingen ung kvinna tar sig en gammal man för Guds skull.
Ingen vet vad som finnes i säcken, förrän den blir upplöst.
Ingen vet, vem den andre ärver.
Ingen vän i spel.
Ingen är domare i egen sak.
Ingen är fullt olycklig.

Mera på i
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.