Kort fröjd har ofta lång ånger.


Kärleken är outtröttlig.
Kärleken är som daggen,
den faller lika så lätt på brännässlan som på liljeblad.
Kärleken är tankfull.
Kärt barn gör ofta sorgen tung.
Kärt barn har många namn.
Kärt vill kärt hava.
 

Köp aldrig något som du inte behöver,
endast när du får det för ett gott pris.
Köp går fram, men icke tillbaka.
Köp i tid, så har du i nöden.
Köp inte af den, som du skall stå ' med hatten i hand för.
Kött och blod är en elak styrman.
Köttstycket hänger aldrig så högt
att inte hunden väntar sig få benet

Slut på K
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.