Lär något, så vet du något

Lät ingen svala bygga bo under ditt tak.
Lägg inte sten på börda.
Lägga litet till litet, blir slutligen stort,
Länge borgat är icke skänkt.
Länge lärt är sent glömt.
Länge vred är var man led.
Lär något, så vet du något.
Lär ulven »Pater noster», han ropar ändå lamm.
Lärarebröd är hårdtuggat.
Lärdom utan bruk är eld utan värme.
 

Lärdom utan seder är till föga heder.
Lärdoms rot är bitter, men frukten söt.
Lätt att dansa, när lyckan spelar.
Lätt att giva råd, när intet behöves".
Lätt att jiiga den som själv gäna löper.
Lätt att ro under fulla segel.
Lätt att simma, när en annan håller upp hakan.
Lätt att sitta vid rodret, när det ej blåser.
Lätt att skära breda remmar af andras hud.
Lätt att vara frikostig, när en annan släpper till pungen.
Lätt att vara glad, när intet skadar

Mera på L
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.