Liten gåva bör icke försmås

Lika fåfängt är att ge dårar råd, som att slå vatten på gåsen.
Lika fåglar flyga gärna tillsammans.
Lika makt gör bästa sämjan.
Lika par gå bäst i dans.
Lika trivas bäst med lika.
Likhet i stånd är kärleksband.
List emot list.
List och lycka hava stor kraft.
Lita ej på andra, när du kan uträtta saken själv
 

Liten blir väl en gång stor.
Liten börda är lång väg tung.
Liten fågel, litet bo; litet hus, liten sorg.
Liten fördel vållar ofta stor skada.
Liten gåva bör icke försmås.
Liten hund jagar ofta ett stort djur.
Liten hund är länge ung.
Liten vila är alltid god.
Liten häst gör kort dagsresa.
Liten lever än.
Liten man gör ofta stor skugga.

Mera på L
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.