Liten tuva kan stjälpa stort lass

Liten nytta är också nytta.
Liten och käck stoppar stundom en stor i säck.
Liten Qvist blir högt träd.
Liten tuva kan stjälpa stort lass.
Liten yxa fäller stort träd.
Litet arbete, liten lön.
Litet brutet, lätt förlåtet. (Jfr Gal. 3: 10).
Litet fröjdar fattig man.
Litet gnabb ibland skadar inte' grand.
 

Litet i varje, intet i det hela.
Litet kan räcka länge, och mycket bli snart slut.
Litet men välment är bättre än mycket med afund.
Litet och gott är en lycklig lott.
Litet och ofta fyller snart säcken.
Litet roar barn.
Ljuvt kan snart bliva lett.
Ljuga och stjäla följas gärna åt.
Ljuset brinner inte längre än veken räcker.
Ljuset tjänar andra och täres sig själv.

Mera på L>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.