Lustig afton gör olustig morgon

Lova föga, men håll ditt löfte.
Lova icke länge, vad du strax kan giva
Lova är herremans vana, men hålla är fattigmans tvång.
Lova är lättare än hålla.
Loven är god, men hållen är bättre.
Lotterisedlar äro inträdeskort till fattighuset.
Lust och mod driva verket.
Lust och vilja göra arbetet lätt.
Lustig afton gör olustig morgon.
 

Lycka och glas gå lätt i kras.
Lyckan föder stolta barn.
Lyckan följer den flyende och löper undan den som söker henne.
Lyckan gör många narrar.
Lyckan gör många vänner, men nöden prövar dem bäst.
Lyckan kommer och lyckan går.
Lyckan och olyckan bära varandra påsebak.
Lyckan och olyckan äro grannar.
Lyckan och rikedomen äro en svår börda.
Lyckan står dem järve bi.

Mera på L
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.