Man bör inte köpa grisen i säcken

Man bör inte kasta bort den gamla kvasten,
förrän man sett vad den nya duger till.
Man bör inte kasta pärlor för svin
Man bör inte kasta ut barnet med badvattnet.
Man bör inte klå sig der det inte kliar.
Man bör inte lägga sten på börda
Man bör inte sträcka fötterna längre än skinnfällen räcker.
Man bör inte sveda allt som ludet är.
Man bör inte truga gott på ont.
Man bör inte väcka björn som sover.
 

Man bör kunna styra sig själv, innan man vill styr andra.
Man bör sova på saken.
Man bör stänga dörren så, att man kan låsa upp den igen.
Man bör äta för att leva, men icke leva för att äta
Man finner snart orsak att fälla fett svin.
Man fångar ingen vessla i sömnen.
Man får hålla till godo med ugglor, när man ej hör  näktergalar.
Man får inte skära alla över en kam.
Man får inte slå efter varje mygga.
Man får inte väga allt på guldvikt.
Man får löpa länge efter en vildgås,
innan man hitta en strutsfjäder efter honom.

Mera på M
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.