Man bör sova på saken

Man får plöja med de oxar man har.
Man får taga den onda dagen med den goda.
Man får taga seden, dit man kommer.
Man får taga skeden i vackra hand.
Man gör inte rak käpp av krokigt trä.
Man gör mycket för sällskap skull.
Man gör så gott man kan.
Man har ej alltid något för de kol som man bränner
Man bör inte sträcka fötterna längre än skinnfällen räcker.
Man bör inte sveda allt som ludet är.
 

Man bör inte truga gott på ont.
Man bör inte väcka björn som sover.
Man bör kunna styra sig själv, innan man vill styr andra.
Man bör sova på saken.
Man bör stänga dörren så, att man kan låsa upp den igen.
Man bör äta för att leva, men icke leva för att äta
Man finner snart orsak att fälla fett svin.
Man fångar ingen vessla i sömnen.
Man får hålla till godo med ugglor, när man ej hl näktergalar.
Man får inte skära alla över en kam.
Man får inte slå efter varje mygga.
Man får inte väga allt på guldvikt.

Mera på M>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.