Man gör så gott man kan

Man får löpa länge efter en vildgås,
innan man hitta en strutsfjäder efter honom.
Man får plöja med de oxar man har.
Man får taga den onda dagen med den goda.
Man får taga seden, dit man kommer.
Man får taga skeden i vackra hand.
Man gör inte rak käpp av krokigt trä.
Man gör mycket för sällskap skull.
Man gör så gott man kan.
Man har ej alltid något för de kol som man bränner.
 

Man hämtar inte rent vatten i dyngpölen.
Man hänger inga bjällror på katten.
Man hänger ingen tjuv förrän han fås.
Man kan aldrig förgylla lorten så väl, att den inte stinker.
Man kan gömma sin halm så länge, att den duger till hö vid foderbrist.
Man kan inte begära större förmåga av katten än han har.
Man kan inte blåsa och ha mjöl i munnen på samma gång.
Man kan inte förbjuda fågeln att flyga över huvudet, men väl att reda bo där.
Man kan inte giva bättre än man själv äger.
Man kan inte på samma gång både väva och spinna.

Mera på M
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.