Man kan även köpa guld för dyrt

Man kan inte så noga veta, var haren löper, sa' gumman,
satte snaran i ugnsgluggen.
Man kan inte taga håret av den skallige.
Man kan krypa lika högt som man kan flyga.
Man kan låta det gå in genom det ena örat
och ut genom det andra.
Man kan se på fanan vem som vunnit segern.
Man kan så länge umgås med fän, tills man själv blir ett sådant.
Man kan tvinga hästen till vattnet, men inte att.dricka.
Man kan tämja ett vilt djur, men inte en elak kvinna.
Man kan väl ljuga för vår Herre, men inte bedraga honom.
Man kan även äga mindre än intet.
 

Man kan även köpa guld för dyrt.
Man kan älven ledas vid goda dagar.
Man kastar ej bort kornet för agnarnas skull.
Man kastar yxan i sjön och går landvägen.
Man klår ofta, der intet kliar.
Man klär sig på Fransyska och fryser på Svenska.
Man kommer inte långt med två trötta ok.
Man kommer ofta skrattande till ett gille
och går gråtande därifrån.
Man kysser ofta den hand, man helst såg vara av.
Man känner bäst själv var skon klämmer.
Man känner icke en annan längre än till tänderna.
Man lever ej blott av vackert solsken och väder

Mera på M
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.