Man lär så länge man lever

Man lever medan man lever och lever en dag dess mindre.
Man lånar sin vän och kräver sin ovän.
Man lär inte känna folk i kyrka och bön, utan i handel och vandel
Man lär sig inte simma utan att gå i vattnet.
Man minnes ej skabben längre än den kliar.
Man må så gärna taga den första skadan som den sista.
Man måste göra skon efter foten.
Man måste krypa innan man kan lära sig att gå.
Man måste låta lag gå före slag.
Man måste mer lyda Gud än människor.
 

Man måste mycket höra, innan öronen falla av.
Man måste ofta tåla att åsnan trampar en på foten
Man måste rätta munnen efter matsäcken.
Man måste smida medan järnet är varmt.
Man måste taga dagen som han kommer.
Man måste tärna tills man får smör.
Man njuter ej freden längre än grannen vill.
Man saknar ej det goda förrän det är borta.
Man saknar ej kon förrän båset är tomt.

Man ser grandet i sin broders öga, men icke bjälken i sitt eget.
Man skall ej binda munnen till pä oxen som tröskar
Man skall ej bruka en salva till alla sår.

Mera på M>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.