Man skall sed följa eller land fly

Man skall ej sälja skinnet förrän björnen är skjuten.
Man skall ej sätta ljuset under skäppan.
Man skall ej tala om den snön som föll i fjol.
Man skall ej tillsluta det öga, som Gud vill se.
Man skall hoppas det bästa. (Jfr Sal. Ordspr. 10: 28).
Man skall inte svara på vart ord, sade mannen då de kallade honom en tjuv.
Man skall inte välja sköna kvinnor vid ljus.
Man skall sed följa eller land fly.
Man skall så hjälpa andra, att man ej stjälper sig själv.
Man skall taga tiden i akt, sa' fan, plockade nötter vid jultiden.
 

Man skänker räven en gås för att få hans skinn.
Man skär ej alltid guld med täljknivar.
Man slår helst den viggen som gå vill.
Man stryker över med hartassen.
Man står eller faller sin egen herre.
Man sörjer sig snarare gammal än rik.
Man tager ej av hatten, innan man ser mannen.
Man tager ofta törnen ur en annans fot
och sticker dem i sin egen.
Man trampar masken så länge, att han vill värja sig
Man vet ej huru man sått förrän man skall skörda.
Man vet vad man har, men icke vad man får.

Mera på M>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.