Medan gräset gror, dör märren

Man vet inte vad folk duger till, förrän de äro borta.
Man vet inte vad som kan ske innan aftonen.
Man väljer i väpplingen, tills man fastnar i starren.
Man är sig själv närmast. (Jfr Matth. 22: 39).
Man äter inte bröd till ost, utan ost till bröd.
Med bannor ringes till djävulens mässa.
Med barnen måste man lalla.
Medborgares dygd är säkraste muren för staden.
Med ed svaras och icke klagas.
Med fem fingrar kan man taga mer än med två ' gafflar.
Med full mage är det lätt att hålla fastepredikan.
Med Gud är bäst att börja.
 

Med handskar fångar katten inga råttor.
Med vad en enda last kostar, kunde man uppfostra tvenne barn.
Med varje dag man vandrar till sin grav.
Med sin pastor och sin fogde bör man ej kiva.
Med som sarven i varje lek.
Med stillatigande kan mycket försvaras.
Med åren bytas håren.
Medan gräset gror, dör märren.
Medelvägen är svår att finna.
Medgång alstrar högfärd.
Medgång bör tänka på motgång.

Mera på M
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.