Många vänner, när minst tränger

Många äro vägarna: säll den som väljer den rätta.
Mången bryter med foten ned,
vad han med handen bygger upp.
Mången bryter ris till sitt eget straff.
Mången flyr röken och kommer i elden.
Mången får beröm för litet och skam för alls intet.
Mången förlåter, men sällan någon förgäter.
Mången gåva gärna sitt ena öga,
att en annan måtte mista båda.
Mången har för mycket, men ingen har nog.
Mången har goda kort, bara han visste att spela dem.
Mången häves högt till sitt eget fall.
 

Mången lovar i sin nöd, men håller icke för sin död
Mången smeker barnet för ammans skull.
Mången sopar för sin grannes dörr och går sin egen förbi.
Mången spottar i kålen och får sedan supa den själv.
Mången står vid ljuset och skymmer sig själv.
Mången söker ett öre och bränner tre fyraskillingsljus.
Mången är inte så halt som han linkar till.
Mångtalig kvinna gör mannen trött.
Måste är en bitter ört.
Måttlig aftonvard sparar mycken krankhet.
Måttliga korvar äro bäst.
Mät ej din egen lycka med en annans aln.

Slut på M
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.