Mors gossar äro vi allesammans

Menige mans bästa är högsta lag
Mening är ej alltid sanning.
Människan lever blott en gång.
Människan spår och Gud rår.
Min son heter Hans efter Hans Majestät, sade käringen.
Minska begäran ökar kassan.
Missbrukad frihet är värd att mistas.
Missräkning är ingen betalning.
Misstro gör oro.
Misstänksamheten tar en vit pudelhund för en mjölnardräng.
Mjukaste riset svider värst.
 

Mjölgröt och kål är bondens läkedom.
Mod finnes ock under vallmarströjan.
Modershjärtat är alltid ömt.
Modig häst aktar intet hundgläfs.
Mogen mö är svår att vakta.
Moget råd bär god frukt.
Morgonlöje är ofta aftongråt.
Morgonstund har guld i mun.
Mors gossar äro vi allesammans.
Motgång prövar sinnet.
Munnen och hjärtat följas icke alltid åt.
Munnen talar ofta det halsen får betala.
Mutor vränga lagen.

Mera på M>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.