Mycken prakt gör förakt

Mycken mat är i Guds skafferi.
Mycken prakt gör förakt.
Mycken predikan gör kroppen trött.
Mycket blir allt, när litet räcker till.
Mycket borga gör svag löften.
Mycket borga och gå till rätta är nästa steget till armod.
Mycket fult i fagert skinn.
Mycket hästar, folk och hundar gör snart herreman till bonde.
Mycket vin i flaskan, inga pengar i taskan.
Mycket vänskap i vinfatet.
Målare och poeter ljuga fritt.
 

Många bäckar små göra en stor å.
Många fjädrar göra en säng.
Många herdar vakta illa.
Många hugg fälla kan.
Många hundar äro harens död.
Många händer göra arbetet lätt. 
Många korn göra en skäppa.
Många kunna hjälpa en.
Många munnar göra tomma fat.
Många om en gärning blir snarast ogjord.
Många råttor binda icke katten.
Många rätter, många krämpor.
Många skatter äro många nät.

Mera på M>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.