Något är dock mera än intet

Något är dock mera än intet.
Några sjukdomar kureras med medicin, men flera med tålamod När Adam plöjde och Eva spann, envar var då en adelsman.
När alla andra fåglar flyga bort, stannar kråkan kvar.
När armen krökes, då gapar munnen.
När barnet får sin vilja fram, gråter det ej mer.
När barnet är dött, är faderskapet allt.
När buken blir trind, blir tjänaren styv.
När citronen är utpressad, kastar man skalet på gatan.
När den blinde bär den lame, komma de bägge fram.
När brunnen är torr, vet man dess värde.
 

När den onde sjuknar, vill han bli munk.
När det regnar på prästen, så dryper det på klockarn.
När det skjutes med silverlod, är fästningen lätt vunnen.
När djävulen vill skörda, utsår han högfärd.
När du vill göra ont, så sök ett ställe der Herren ej ser dig.
När dålig tjänare far råda, så är herrn i våda.
När en blind skall leda en blind, falla de bägge i gropen.
När en gås dricker, så dricka alla de andra.
När en hund tjuter, så tjuta de alla.
När ett lass stjälper, falla alltid smulor därutav
När fattig man blir glad, får man höra många oläten.
När fingret är ringat, är flickan tingad.

Mera på N
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.